TOE-500 con đội thủy lực 50 tấn loại có móng, đế 299x347mm

Mã: TOE-500 Danh mục: