Con đội thủy lực 50 tấn BJ500, hành trình 148mm, chiều cao đóng 304mm

Mã: BJ500 Danh mục: