Con đội thủy lực 50 tấn BJ500, hành trình 148mm, chiều cao đóng 304mm

Mã SP Giá tham khảo
BJ500
Tải file báo giá