Con đội thủy lực 30 tấn BJ 300, hành trình 144mm, chiều cao đóng 279mm

Mã: BJ300 Danh mục: