Con đội thủy lực 22 tấn BJ220, hành trình 129mm, chiều cao đóng 240mm

Mã: BJ220 Danh mục: