Con đội thủy lực 12 tấn BJ120, hành trình 146mm, chiều cao đóng 243mm

Mã: BJ120 Danh mục: